Lista produktów (lista na stronie)

Wyświetla w formie listy warianty ustawień dla produktów (np. ilość szt. 100 itd.), umożliwiając tworzenie szczegółowych list produktowych.

Zakres prac:

Prace programistyczne, dostosowanie wyglądu

Powrót