Multiprodukt (dodawanie wielu produktów jednocześnie)

Prezentuje w formie listy warianty ustawień dla produktu w relacji jeden do wielu (np. produkt glukoza > do wyboru postać: płynna, proszek, etc.). Ponadto umożliwia dodawanie jednocześnie wielu produktów przy akcji: 'Dodaj do koszyka'.

Zakres prac:

Prace programistyczne, dostosowanie wyglądu

Powrót